6 factoren om werkgeluk te vergroten

In deze blog vertellen we jou hoe jij het werkgeluk van jouw werknemers kunt vergroten. Met deze 6 tips kun je het direct in de praktijk brengen!

We schreven al eens een artikel over Vitaliteit op de werkvloer: de 5 tips & tricks. Werkgeluk en vitaliteit zijn dikwijls met elkaar verweven en een gebrek aan vitaliteit kan serieuze gevolgen hebben. In deze blog vertellen we jou hoe jij het werkgeluk van jouw werknemers kunt vergroten. Ben je zelf werknemer? Helemaal goed, dan kun je deze zes tips direct in de praktijk brengen! 

Werkgeluk is niet voor iedereen hetzelfde. 

Zo verschillend als mensen zijn, zo verschillend zijn ook de behoeften en redenen tot geluk. De zes factoren staan dan ook niet op volgorde van relevantie. Voor de ene werknemer zal de onderste factor veel belangrijker zijn dan nummer één en andersom. Feit is wel dat gelukkige werknemers cruciaal zijn voor een succesvolle onderneming. Personeel met een hoge mate werkgeluk zijn:

  • Gemotiveerd
  • Minder vaak ziek (lager verzuim)
  • Betrokken bij de organisatie

We hebben 6 factoren die werkgeluk stimuleren op een rijtje gezet.

1) Respect en waardering

Je kunt stellen dat het krijgen van waardering voor ieder mens van levensbelang is. De mens wil waardering voor wat hij doet, niet alleen van familie of een partner, maar ook op de werkvloer. Het krijgen van waardering en respect verhoogt betrokkenheid en houdt werknemers gemotiveerd. Benieuwd naar het werkgeluk binnen jouw organisatie? Maak gebruik van het ruime aanbod aan gevalideerde vragenlijsten en maak verdiepende analyses met een interactief dashboard.

2) Plezier in het werk

Je hoort vaak zeggen: ‘Mijn collega’s maken het leuk!’ Werksfeer is een zeer belangrijke factor als het gaat om werkgeluk. Werknemers die het leuk hebben met collega’s, hebben meer plezier in hun werk en voeren hun werk ook beter uit. Onderschat als werkgever de waarde van een personeelsuitje, een activiteit of een vrijmibo dus niet! 

3) Zelfstandigheid 

Nederlandse werknemers geven in verschillende onderzoeken aan gelukkiger te zijn als ze meer zelfstandig hun werk kunnen doen. De autonomie in het werk schept vertrouwen tussen werknemer en werkgever. Sinds de coronapandemie werken mensen zelfstandiger dan ooit, een goed voorbeeld is het thuiswerken dat bij veel organisaties niet meer weg te denken is.

4) Een fijne werkomgeving

Je prettig en ontspannen voelen op je werkplek heeft invloed op het werkgeluk. Indien een werkomgeving niet past bij een werknemer, kan dit voor veel spanning, stress en zelfs tot een burn-out leiden. Als werkgever is het dus belangrijk te weten of jouw personeel op zijn plek is, of dat er actie ondernomen moet worden. Ontdek door deze vragenlijsten of jij actie moet ondernemen en maak verdiepende analyses met een interactief dashboard.

5) Plezier met collega’s

Een goede relatie met collega’s is voor een groot deel van de werkende mensen een belangrijke voorwaarde als het gaat om werkgeluk. Het thema ‘plezier in het werk’ heeft raakvlakken, maar is niet hetzelfde. Waardering en loyaliteit van collega’s, zorgen bij veel werknemers voor een hoger werkgeluk. 

6) Investeer in (persoonlijke) ontwikkeling  

De mogelijkheid voor ontwikkeling en ontplooiing heeft een grote invloed op iemands welzijn. Wanneer iemand geen zicht heeft op groei of ontwikkeling in zijn of haar werkzaamheden, dan valt de mate van werkgeluk vaak een stuk lager uit. Binnen een organisatie moet er dus ruimte zijn voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Als organisatie ligt er een taak om werknemers hierin te stimuleren én te faciliteren. Benieuwd wat Johan.nl voor jouw organisatie kan betekenen? Zet slimme software in voor e-health trajecten en ontdek het werkgeluk van jouw werknemers. 

Mentaal fit met Johan

Door de diverse samenwerkingen op het Johan portaal is een onafhankelijk digitaal ecosysteem ontstaan. In dit ecosysteem komt vraag en aanbod samen om te werken aan een zo optimaal mogelijke werksituatie. Wil jij alles weten over werkgeluk, het stimuleren hiervan en ontdekken welke kansen er liggen om werkgeluk in jouw organisatie verder te ontwikkelen? Ontdek Johan!