Over Johan.nl

We worden met z’n allen steeds ouder en werken daardoor langer door. Het is belangrijk dat dit zo plezierig en gezond mogelijk kan. Johan.nl is een online portaal waarop werknemers, werkgevers, dienstverleners en wetenschappelijke instituten samenwerken.

Op het Johan.nl portaal heeft de medewerker inzage in zijn gezondheid en functioneren, toegang tot producten om zichzelf te ontwikkelen en controle over zijn eigen data. Dit alles met het behoud van privacy, in een veilige en leuke omgeving.

Ontmoet het team achter Johan.nl


Controle over eigen data

Johan B.V. is als nieuw bedrijf opgericht op 30 november 2016, voortkomend uit een samenwerkingsverband tussen TNO, Stichting Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en WerkVanNu.

Johan.nl is er in geslaagd om kennis en technologie bij elkaar te brengen door de medewerker als eindgebruiker centraal te stellen. Vanuit een werkgever kan een medewerker worden uitgenodigd voor deelname aan een project. Binnen een project krijgt de medewerker dan een persoonlijk aanbod van producten om zichzelf verder te ontwikkelen. Ook als de medewerker niet meer werkzaam is bij deze werkgever heeft die toegang tot zijn data. De medewerker is tenslotte in controle over zijn of haar eigen gegevens.


Duurzame samenwerking

Door de diverse samenwerkingen op het portaal van Johan.nl is een onafhankelijk digitaal ecosysteem ontstaan. In dit ecosysteem komen medewerkers, werkgevers, brancheorganisaties, contentleveranciers, dienstverleners, kennisinstituten en onderwijsinstellingen samen om te werken aan een zo optimaal mogelijke werksituatie.

WERKEN BIJ JOHAN.NL

Werken aan slimme software. Werken binnen een leuk team met gedreven medewerkers ondersteund door een groot netwerk.

JOHAN.NL VOOR HR

Optimale software voor HR-medewerkers

HR-medewerkers geven het di-beleid vorm met de slimme software van Johan.nl. Dus geen losse excelsheets of andere deeloplossingen meer, maar één centrale plek!

Providerboog

Maak je providerboog eenvoudig inzichtelijk en op een veilige manier toegankelijk voor je medewerkers

Onderzoek uitvoeren

Krijg inzage in de gezondheid en vitaliteit van je organisatie met innovatief onderzoek onder jouw medewerkers

Wellbeing

Johan.nl biedt één totaal oplossing voor je gehele DI-beleid. Alle informatie op één plek.

Advies

Met meer dan 20 jaar bewezen kennis in de markt is Johan.nl marktleider op het gebied van DI. Hét startpunt door duurzame inzetbaarheid.

Laat jouw medewerkers de beste versie van zichzelf worden. Dat kan door het inzetten van het Johan.nl portaal. Meer informatie over het gebruik van Johan.nl binnen jouw organisatie.