Blije medewerkers met goed georganiseerde PMO’s

Plan en voer Preventief Medische Onderzoeken (PMO) eenvoudig uit, verstuur communicatie en maak segmenten aan om gebruikers te targeten, medewerkers te activeren en zo het welzijn van de medewerkers te bevorderen.

PMO / PAGO SAAS OPLOSSING

De software van Johan geeft jou de mogelijkheid om je PMO of PAGO programma goed en volledig AVG proof uit te voeren. Je maakt met de software van Johan automatisch gebruikt van de laatste techniek voor je dienstverlening. Wel zo makkelijk!

UITLEG OVER JOHAN.NL

Hoe werkt het uitvoeren van een PMO

Bij een preventief medisch onderzoek kan een deelnemer één of meerdere vragenlijsten invullen (met thema’s als duurzame inzetbaarheid, leefstijl, PSA of arbeidsomstandigheden). De deelnemer krijgt in zijn of haar persoonlijke dashboard direct de resultaten te zien, inclusief een geselecteerd aanbod van interventies.

SLIMME PMO SOFTWARE

De professional (bedrijfsarts, arboverpleegkundige of coach) vult de fysieke meetwaarden van een PMO in via het professional dashboard en krijgt (met goedkeuring) inzage in de individuele resultaten van de deelnemer.

METEN IS WETEN

De data van het onderzoek komt beschikbaar in het analytics dashboard. Het is vervolgens mogelijk om vergelijkingen te maken tussen groepen (bv. afdeling, leeftijd, functie) en kruisverbanden te leggen tussen de verschillende uitkomsten uit de vragenlijst(en) en fysieke metingen.

PMO’s uitvoeren met bewezen resultaten

Vele PMO bedrijven zetten actief de Johan software in voor hun PMO programma’s. Hierover een overzicht van de PMO software van Johan in cijfers.

+70%
Verhoog deelname

Met proferssionele activeringscampagnes en ondersteuning stijgt het gemiddeld aantal deelnames tot wel meer dan 70%.

80%
Blijvende verandering

80% van de gebruikers van een PMO geven aan blijvend verbeteringen te hebben doorgevoerd in hun leven door de aangeboden interventies.

7/10
Bewezen succesvol

7 van de 10 PMO organisaties zet de slimme software van Johan in. Stop met eigen ontwikkeling en sluit je aan bij het Johan.nl netwerk.