Privacyverklaring voor het gebruik Johan.nl APP en Johan.nl website

Je moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Om die reden hebben wij onszelf strenge spelregels opgelegd. Deze staan in onze privacyverklaringen.

Transparantie is hierbij de sleutel voor goede communicatie. Johan vindt het van belang zo transparant mogelijk te zijn, bijvoorbeeld over welke gegevens wij van je opslaan en voor welk doel. Jouw privacy staat hierbij altijd voorop. Het is jouw data, dus jij bepaalt.

De websites van Johan.nl

Johan heeft verschillende websites. Omdat deze websites verschillende toepassingen hebben en verschillende doelen, zijn ook de voorwaarden enigszins anders.

Maar voor beide websites gelden altijd de onderstaande uitgangspunten. Als je vragen hebt, mail dan naar privacy@johan.nl.

We verzamelen geen gegevens om het verzamelen

We verzamelen geen gegevens om het verzamelen. We slaan gegevens alleen op indien daar een concreet doel voor is, zoals het leveren van jouw DI Portaal.

Wij delen zo min mogelijk

Wij delen zo min mogelijk. Persoonlijke gegevens, zoals je naam, IP adres, e-mailadres of andere gegevens zullen wij nooit aan derden verstrekken die daar niets mee van doen hebben. Wij verkopen geen data. Nooit. Aan niemand. Daar waar wij gebruik maken van diensten van derden, garanderen wij dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

Persoonlijke surfgedrag wordt niet opgeslagen

Wij slaan je persoonlijke surfgedrag op onze websites niet op. Wat je wel en niet op onze websites doet, bepaal je zelf. Wij slaan je persoonlijke surfgedrag niet op. We houden geen geschiedenis bij van de pagina’s die je bezoekt. Wel maken wij statistische analyses op geaggregeerd niveau, maar dat gebeurt anoniem. Data die daarbij verwerkt wordt, is nooit naar jou persoonlijk te herleiden.

Surfgedrag wordt niet gevolgd

Anderen kunnen je surfgedrag op Johan niet volgen. We gebruiken geen analytische of tracking cookies. Analytische of tracking cookies worden door veel websites gebruikt om iemand zijn surfgedrag te kunnen volgen. Daarmee worden dan profielen opgebouwd voor advertenties en gepersonaliseerde content. Johan doet daar niet aan mee.

Cookies alleen voor het hoogstnodige

Wij gebruiken cookies alleen voor het hoogstnodige. Een cookie wordt alleen gebruikt om te zien of je bent ingelogd, om te zien of je ons eerder hebt bezocht of voor de technische beveiliging van onze websites.

Geen advertenties

We laten geen advertenties toe. Onze inkomsten komen niet uit advertenties. Veel advertentiebanners verzamelen jouw persoonsgegevens. Wij staan dat niet toe.

Geen social media

We laten op onze websites geen koppelingen met social media toe, zoals Facebook, Twitter of Instagram. Facebook en andere social media hoeven niet te weten dat jij onze site bezoekt. Wij geven geen informatie door aan social media sites.

Gebruik Johan.nl website

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de zakelijke websites van Johan.nl.

Bekijk
Gebruik Johan.nl APP

Meer over de bescherming van jouw persoonlijke gegevens voor het gebruik van de applicatie.

Bekijk
Diensten van derden

Binnen haar dienstverlening maakt Johan gebruik van een aantal diensten van zorgvuldig geselecteerde externe partijen.

Bekijk