Click here for the English version

English version

Privacyverklaring voor het gebruik Johan.nl – APP

Met het Johan Portaal kan jij zelf aan de slag met jouw duurzame inzetbaarheid of in jouw rol binnen de organisatie om duurzame inzetbaarheid vorm te geven.

Johan neemt je privacy erg serieus. Deze privacyverklaring vertelt je welke gegevens wij van jou opslaan en met welk doel. In onderstaande samenvatting zetten wij de belangrijkste punten op een rij. Wij vragen je deze privacyverklaring door te lezen voordat je een account aanmaakt, zodat je onze voorwaarden kent.


Samenvatting

 • Met je Johan account kan je toegang krijgen tot allerlei producten en diensten die jou kunnen helpen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Deze producten en diensten word je gewoonlijk aangeboden via je werkgever, opleidingsinstituut of brancheorganisatie. Als je een Johan account aanmaakt, is dat altijd jouw keuze. Niemand mag je verplichten een account aan te maken. Ook welke producten en diensten jij zou willen gebruiken, is jouw keuze. Je aanbieder mag geen dwang uitoefenen om producten of diensten af te nemen.
 • De gegevens die jij zelf verzamelt of invoert, zijn van jou alleen. Standaard delen wij die gegevens met niemand, ook niet met degene die jou het account aanbiedt. Als je persoonlijke gegevens deelt (met bv. een coach), doe jij dat altijd zelf en geef je via jouw Johan account de betreffende persoon expliciet toestemming hiervoor.
 • Als je een Johan account aanmaakt, vragen wij onder andere om je naam, mobiele telefoonnummer en je (privé) e-mail adres. Je mobiele nummer gebruiken we om je account veilig te maken. (2 factor authenticatie.)
 • Je account is persoonlijk: hij is van jou en van jou alleen. Je kan je account altijd behouden, gedurende je hele loopbaan. Ook als je geen relatie meer hebt met diegene die jou deze account aanbiedt. (Bijvoorbeeld als je uit dienst gaat bij je huidige werkgever.) Je hebt altijd het recht om je account op te heffen.
 • De gegevens die worden opgeslagen in het Johan Portaal kan je altijd inzien of (laten) wijzigen als deze niet correct zijn.
 • Het kan zijn dat degene die jou het Johan account aanbiedt, geanonimiseerde data wil gebruiken voor groepsrapportages , managementinformatie of wetenschappelijk onderzoek. Als dat zo is, wordt het vermeld in de voorwaarden / privacy statement. Het gaat dan alleen om statistische informatie. Die is altijd anoniem en nooit naar jou te herleiden.
 • Als de aanvullende diensten in het Johan Portaal eigen voorwaarden hanteren, dan melden wij die expliciet aan je op het moment dat je op het punt staat die diensten af te nemen. Wij vinden het belangrijk dat aanvullende diensten in overeenstemming zijn met het privacy beleid van Johan en eisen dat van de betreffende leveranciers.
 • Als je een account aanmaakt, doen wij er alles aan om jouw gegevens veilig op te bergen, zodat alleen jij er bij kan en niemand anders. Hiervoor hebben wij allerlei technische en organisatorische maatregelen getroffen. Johan is ISO-27001 gecertificeerd. Dit is de belangrijkste internationale standaard voor informatiebeveiliging. Tweemaal per jaar wordt ons beveiligingsbeleid en alle beveiligingsmaatregelen gecontroleerd door een onafhankelijk instituut. Op verzoek sturen we je de details hiervan toe.

Onze volledige privacyverklaring vind je hieronder.


1. Algemeen

 1. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website op https://app.johan.nl, hierna te noemen het “Johan Portaal”.
 2. Johan B.V. neemt de privacy van haar gebruikers erg serieus. De informatie die wij over jou verwerken (hierna: ‘persoonsgegevens’) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Deze privacyverklaring is er daarom voor bedoeld om jou als gebruiker van het Johan Portaal duidelijk te maken welke persoonsgegevens verzameld worden en hoe we ervoor gezorgd hebben dat dit zo veilig mogelijk gebeurt.
 3. Johan B.V. stelt jou een persoonlijk account ter beschikking waar jij persoonlijk eigenaar van bent. Het aanmaken van een Johan account is je eigen keuze.

  Het kan zijn dat JOHAN het account actief aanbiedt, omdat je werkgever, opleidingsinstituut, of brancheorganisatie (voortaan te noemen: de AANBIEDER) jou een aanbod wil doen voor vragenlijsten, content en diensten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid (DI), waar jij persoonlijk gebruik van kunt maken. De AANBIEDER kan dit in samenwerking doen met andere providers. Deze providers zijn de leveranciers van de genoemde vragenlijsten, content en diensten (voortaan te noemen: “PRODUCTEN”).

  Als een AANBIEDER jou PRODUCTEN wil aanbieden, wordt de naam van de AANBIEDER expliciet genoemd vóórdat je een account aanmaakt. Je kunt dan zelf besluiten of je het aanbod van de AANBIEDER wilt accepteren en een account wilt aanmaken. Als je al een Johan account hebt, kan je het aanbod van de AANBIEDER accepteren met je bestaande Johan account.

  Het aangaan van een account is vrijwillig. De AANBIEDER mag je nooit dwingen een account aan te maken.
 4. Onderdeel van jouw persoonlijk account is je persoonlijke kluis. Dit is een beveiligde digitale kluis, waar jouw gegevens in op worden geslagen die jij verzamelt door het gebruik van PRODUCTEN. Bijvoorbeeld de antwoorden op een vragenlijst, het advies van een professional of meetwaarden uit een PMO (preventief medisch onderzoek).
 5. Johan B.V. is in de zin van de wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens die benodigd zijn voor het beschikbaar stellen en houden van jouw persoonlijke account. (Welke data dit is, staat in art. 3.1.)
 6. Wanneer je PRODUCTEN afneemt op het JOHAN Portaal, kunnen er met deze PRODUCTEN ook persoonsgegevens verzameld worden. Dit kan op twee manieren: (1) doordat jij deze persoonsgegevens zelfstandig invoert, bijvoorbeeld als antwoorden op vragenlijsten; (2) door professionals die persoonsgegevens toevoegen aan jouw persoonlijke kluis.

  Tenzij anders is bepaald in de privacyverklaring behorende bij die PRODUCTEN, is Johan B.V. samen met de provider van de PRODUCTEN verwerkingsverantwoordelijk voor deze persoonsgegevens. Johan kan hierbij optreden als zelfstandig verantwoordelijke of doet dit als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in samenwerking met de betreffende provider. Deze data wordt opgeslagen is in je persoonlijke kluis. (Welke data dit is, staat in art. 3.6 en 3.7.). Voor persoonsgegevens die worden verzameld via PRODUCTEN sluit Johan B.V. met iedere provider een adequate overeenkomst. Concreet betekent dit, dat je voor het uitoefenen van je rechten altijd bij Johan terecht kan. (Zoals bijvoorbeeld inzage in je persoonsgegevens, rectificatie, opschorten van de verwerking of het verwijderen van je account.)
 7. Indien jouw AANBIEDER jouw naam en emailadres (en mogelijke aanvullende persoonsgegevens als bijv. jouw functie of afdeling) aan Johan B.V. heeft verstrekt met het doel jou een Johan account aan te bieden, dan treedt Johan B.V. op als verwerker voor deze persoonsgegevens. Johan B.V. sluit hiervoor met iedere AANBIEDER een verwerkersovereenkomst, waarin privacybeschermende maatregelen en de benodigde informatiebeveiliging is vastgelegd. (Welke data dit is, staat verder beschreven in art. 3.2 en 3.3.)
 8. Johan B.V. is gevestigd aan Debbemeerstraat 25, 2131 HE te Hoofddorp en is ingeschreven in het KvK handelsregister onder nr. 67386377. Vragen over deze Privacyverklaring kunnen worden gesteld via privacy@johan.nl.

2. Toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

 1. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die je vrijwillig aan Johan B.V. toevertrouwt voor het aanmaken van je persoonlijke account en het beschikbaar houden hiervan.
 2. Om gebruik te kunnen maken van het Johan Portaal geef je ons jouw ondubbelzinnige toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens.
 3. Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze om wel of geen gebruik te maken van het Johan Portaal en of je gebruik wilt maken van via het Johan Portaal aangeboden PRODUCTEN. Wanneer je gebruik wilt maken van het Johan Portaal, dan geef je ons daarmee jouw expliciete toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken.
 4. Voor het gebruik van PRODUCTEN kan een aanvullende privacyverklaring van toepassing zijn. Wanneer er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn worden die expliciet afgegeven door de partij van wie je het PRODUCT afneemt en is jouw expliciete toestemming vereist voor het gebruik. In de privacyverklaring van PRODUCTEN vind je de persoonsgegevens die daarmee verzameld worden en de doeleinden waarvoor die gegevens gebruikt worden. Wanneer jou PRODUCTEN worden aangeboden kan je zelf besluiten of je hier gebruik van wilt maken.

3. Welke persoonsgegevens slaan wij op en met welk doel?

 1. Persoonlijke contactgegevens. Voor de registratie van jouw persoonlijke account voer je zelf jouw voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, mobiel telefoonnummer en zelf gekozen emailadres in. We adviseren je om je privé emailadres te gebruiken, opdat je je Johan account altijd kan behouden, los van je AANBIEDER.

  Je mobiele nummer gebruiken we om je account veilig te houden met 2-factor authenticatie. (Dit gebeurt met een extra controle code bij het aanmelden. Die code wordt per SMS of via een andere authenticatie-methode naar je toegezonden.)

  Je naam, geboortedatum, geslacht, mobiel telefoonnummer en emailadres gebruiken we om contact op te kunnen nemen en bij een supportaanvraag je identiteit te kunnen verifiëren. Wij nemen alleen contact op wanneer dit voor de dienstverlening nodig is. Bijvoorbeeld wanneer jij een supportvraag indient, of als er essentiële wijzigingen in het Johan Portaal zijn. Je e-mail adres wordt daarnaast gebruikt binnen onze password recovery procedure.

  Je geboortedatum en geslacht kunnen worden gebruikt voor het berekenen van scores bij diverse vragenlijsten in PRODUCTEN. Deze scores kunnen dan worden berekend, zonder dat jij jouw geboortedatum en geslacht hoeft te delen met de aanbieder van die PRODUCTEN. De aanbieder van PRODUCTEN heeft geen inzage in de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Dus ook niet in je geslacht of geboortedatum.

  De genoemde doelen in dit lid zijn door Johan bepaald. Johan is verwerkingsverantwoordelijk voor deze gegevens. Voor jou betekent dit, dat je bij Johan aanspraak kan maken op je rechten zoals vermeld in artikel 8.
 2. Zakelijke contactgegevens. Jouw AANBIEDER voert een mailinglist op in het Johan Portaal waarin jouw voornaam, achternaam, (werk) emailadres en eventueel afdeling, functie of andere kenmerken van jou als werknemer (of leerling) worden opgevoerd. Deze gegevens worden door jouw AANBIEDER gebruikt om je uit te kunnen nodigen een Johan account aan te maken en je een aanbod van PRODUCTEN te kunnen doen. Welke gegevens dit zijn, kan je zien als je de AANBIEDER accepteert. Wij adviseren je vooraf ook de privacyverklaring van de AANBIEDER te bekijken. Deze moet jou door de AANBIEDER worden aangeboden via het Johan Portaal. De privacyverklaring van de AANBIEDER kan je dus lezen voordat je besluit het aanbod van de AANBIEDER te accepteren.

  Je AANBIEDER is voor jouw zakelijke contactgegevens en de genoemde kenmerken de verwerkingsverantwoordelijke. Bij vragen over deze gegevens, (bijvoorbeeld over onjuistheden), kan je bij je AANBIEDER terecht.
 3. Wie jou het Johan Portaal aanbiedt. Wanneer je een Johan account aanmaakt, slaan wij op welke AANBIEDER jou het account heeft aangeboden. Dit doen wij, zodat de AANBIEDER jou een aanbod kan doen van de PRODUCTEN die zij voor jou ter beschikking stelt.
 4. Aanmeldpogingen. Het Johan Portaal registreert bij je bezoek aan de website een aantal gegevens in een logbestand, waaronder alle aanmeldpogingen, datum en tijd en je IP-adres. De reden daarvoor is om in het geval van aanvallen te zien waar de aanval vandaan kwam. Deze gegevens worden verder niet gebruikt.

  NB: Johan is verwerkingsverantwoordelijk voor de gegevens in dit lid. Voor het verwerken van IP-adressen beroept Johan zich op het gerechtvaardigd belang, zoals bedoeld in AVG artikel 6 (1) lid f.
 5. 5. Cookies. Het Johan Portaal maakt gebruik van functionele cookie met een sessie ID om te onthouden wie is ingelogd en een technisch cookie voor de beveiliging van onze website. Er wordt binnen het Johan Portaal geen gebruik gemaakt van analytische cookies en/of tracking cookies. Dit is één van de maatregelen waarmee wij je privacy met betrekking tot klik- en surfgedrag op het Johan Portaal garanderen.
 6. Gegevens die jij zelfstandig invoert bij het gebruik van PRODUCTEN. Bijvoorbeeld: antwoorden en scores op vragenlijsten die gaan over jouw vitaliteit, ontwikkeling, loopbaan, functioneren, werkstress, leefstijl, arbeidsomstandigheden, gezondheid, et cetera. Deze data wordt opgeslagen om jou inzicht te geven in je eigen functioneren.

  Indien er aanvullende doelen zijn worden die vermeld in de privacyverklaring van de leverancier van het PRODUCT. Hiervoor geef je expliciet toestemming wanneer je gebruik maakt van een PRODUCT. Die privacyverklaring wordt getoond op het moment dat jij het betreffende PRODUCT (voor het eerst) afneemt.

  Tenzij anders is bepaald in de privacyverklaring dat bij het PRODUCT hoort, heeft Johan samen met de professional het doel en de middelen van deze verwerking vastgesteld en zijn zij gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk voor deze gegevens. Voor jou betekent dit, dat je zowel bij Johan als bij de betreffende professional aanspraak kan maken op je rechten zoals opgesomd in art. 8. Voor de verwerkingen waarbij sprake is van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid, sluit Johan B.V. met de betreffende provider een verwerkersovereenkomst van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid.

  PRODUCTEN die je activeert / koopt worden geregistreerd bij de provider door wie het product wordt aangeboden. Je AANBIEDER (werkgever, opleidings- of branche-instituut) heeft geen inzage in welke PRODUCTEN jij afneemt.
 7. Gegevens die professionals toevoegen aan jou persoonlijke account. Als je PRODUCTEN afneemt waar professionals bij betrokken zijn, kunnen deze professionals gegevens toevoegen aan jouw persoonlijk account. Het gaat hierbij om adviezen en/of resultaten van bijvoorbeeld Arbo deskundigen, trainers, coaches, loopbaanbegeleiders, psychologen, (para)medici etc. Het kan ook fysieke metingen betreffen (bloeddruk, bloedwaarden, hartslag etc.). Deze data wordt opgeslagen om jou inzicht te geven in je eigen functioneren.

  Tenzij anders is bepaald in de privacyverklaring dat door de professional is afgegeven, heeft Johan samen met de professional het doel en de middelen van deze verwerking vastgesteld en zijn zij gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. Voor jou betekent dit, dat je zowel bij Johan als bij de betreffende professional aanspraak kan maken op je rechten zoals opgesomd in art. 8.

  NB: Professionals geven alleen advies als jij daar om gevraagd hebt. Zij krijgen alleen gegevens die jij hun uit eigen beweging geeft. Als jij PRODUCTEN afneemt waar professionals bij betrokken zijn, kan het zijn dat die om jouw contactgegevens of andere gegevens vragen, die noodzakelijk zijn binnen de uitvoering van hun werk.

4. Doeleinden en gegevensbeperking

 1. Persoonsgegevens die jij in beginsel toevoegt aan het Johan Portaal worden enkel door Johan gebruikt voor het aanmaken van jouw persoonlijke account en die beschikbaar te kunnen houden, volgens de bewaartermijnen in artikel 7 (“Bewaartermijn, teruggave en vernietiging van persoonsgegevens”).
 2. Jouw AANBIEDER heeft GEEN toegang tot de persoonsgegevens die genoemd worden in artikel 3, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3.2.
 3. Jouw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan benoemd in artikel 3 en 4.1.
 4. Het overkoepelende doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens op het Johan Portaal is hetzelfde voor alle PRODUCTEN: Jou inzicht verschaffen in je eigen duurzame inzetbaarheid en je mogelijkheden bieden om je eigen duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Het kan zijn dat door het afnemen van PRODUCTEN persoonsgegevens worden verwerkt die een aanvullend of specifieker doel hebben. Als dat zo is, wordt dat doel benoemd in de privacy verklaring die bij de PRODUCTEN hoort.
 5. Je AANBIEDER kan PRODUCTEN aanbieden die verwijzen naar externe websites. Als je naar een externe website wordt geleid, is dat zichtbaar in de adresbalk van je browser: je bent dan niet meer op app.johan.nl. Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens door PRODUCTEN die op externe website worden afgenomen vallen buiten het bestek van deze privacyverklaring.
 6. Wij slaan jouw klik- en surfgedrag op onze website niet op. Wij maken geen gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken. Wij delen je persoonsgegevens niet met derden. Wij verstrekken dus ook geen persoonsgegevens aan social media platforms. Wij maken op ons Johan Portaal geen gebruik van Google Analytics of vergelijkbare technieken.

5. Derden

 1. Wij schakelen derden in bij de uitvoering van de diensten, namelijk serviceproviders voor het versturen van e-mails, SMS berichten en het hosten van de webapplicatie en alle data. Voor zover deze derden daarbij jouw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons. Wij zullen daarbij nooit meer persoonsgegevens delen dan strikt noodzakelijk. (Bijvoorbeeld: voor het versturen van een e-mail, wordt alleen je e-mail adres gebruikt, niets meer.)

  Deze derden bieden eenzelfde beveiligingsniveau als dat Johan zelf hanteert. (Zie “beveiliging”.) Wij controleren periodiek of deze serviceproviders de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen hebben om te verzekeren dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. Welke serviceproviders dit zijn, vind je op https://johan.nl/privacy.
 2. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden die niets van doen hebben met de uitvoering van het Johan Portaal (bv. toezichthouders, autoriteiten en overheidsinstanties) als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel.
 3. Standaard worden jouw gegevens met niemand anders gedeeld, tenzij jij zelf via het accountbeheer in het Johan Portaal daar expliciet en ondubbelzinnig toestemming voor verleent.

6. Verwerking binnen de EU

 1. Johan verwerkt jouw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie (EU). Dit is één van de maatregelen die wij nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen. (Zie ook het volgende artikel, over hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen.)
 2. Uitzondering hierop is je naam en e-mailadres. Wij gebruiken een externe serviceprovider voor het versturen van incidentele e-mailberichten. Alleen je naam en e-mailadres kan hierbij buiten de EU worden verwerkt: de doorgifte is niet van toepassing op andere persoonsgegevens die wij van je verwerken. Voor deze doorgifte hebben wij passende maatregelen genomen om compliance met de AVG te waarborgen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens en bestaan o.a. uit binding corporate rules.

7. Beveiliging

 1. Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek als ruim voldoende wordt beschouwd om risico op ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens tot een aanvaardbaar minimum te beperken.
 2. Jouw data wordt door ons uitsluitend opgeslagen op eigen servers in streng beveiligde datacenters in Nederland. Deze Tier III datacenters zijn minimaal ISO-27001, NEN7501 en ISO-9001 gecertificeerd. De datacenters leggen verantwoording aan ons af over hun beveiliging middels o.a. een ISAE 3402 Type 1 en 2 rapportage.
 3. Johan B.V. is ISO-27001 gecertificeerd. Dit is de belangrijkste internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging. Minimaal eenmaal per jaar vindt een externe audit op ons beveiligingsbeleid plaats. De details van ons beveiligingsbeleid zijn opvraagbaar via privacy@johan.nl.
 4. Er zijn uitgebreide technische- en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen en jouw privacy te waarborgen. De maatregelen die Johan B.V. onder andere neemt zijn dubbele authenticatie, encryptie (versleuteling) van jouw data, logische en fysieke toegangscontrole, time-out procedure, privacy-dashboard, etc. Het volledige overzicht van alle maatregelen is opgenomen in onze “verklaring van toepasselijkheid”, te vinden op onze support site.
 5. Als je via het Johan Portaal middels een link naar PRODUCTEN wordt geleid buiten het johan.nl domein om, kan het zo zijn dat daar ook persoonsgegevens verwerkt worden. Het beveiligingsbeleid van Johan B.V. is in dat geval niet van toepassing. Let hier dus goed op. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van gegevens buiten het Johan Portaal om.

8. Bewaartermijn van persoonsgegevens

 1. Als gebruiker van het Johan Portaal ben je zelf eigenaar van jouw persoonlijke account, de gegevens die ervoor nodig zijn om deze actief te houden en alle daarin verzamelde persoonlijke data. Je hebt altijd het recht om jouw persoonlijke account en alle daarin beschikbare data zelf of door Johan B.V. te laten verwijderen (het recht op vergetelheid). Jouw persoonlijke account is van jou en onafhankelijk van de AANBIEDER waar je aan verbonden bent. Je hebt ook te allen tijde het recht je account en alle daarin verzamelde data mee te nemen als je de relatie met je huidige AANBIEDER verbreekt. Bijvoorbeeld als je uit dienst gaat bij je huidige werkgever die jou het Johan account heeft aangeboden.
 2. Johan B.V. bewaart jouw persoonlijke data zo lang als jouw account actief is. Om je account actief te houden moet je minimaal éénmaal per twee jaar inloggen op je account. Na 2 jaar inactiviteit (lees: niet inloggen) ontvang je enkele malen een email en/of SMS om je gegevens te controleren en je account actief te houden. Als je daar niet op reageert, wordt na enige tijd jouw account fysiek door ons verwijderd. Je AANBIEDER is niet bevoegd om jouw persoonlijk account te (laten) verwijderen.
 3. Bewaartermijn voor data die je verzamelt via de PRODUCTEN van providers waar je gebruik van maakt worden bewaard conform de privacyverklaring van de provider die het betreffende product of dienst ter beschikbaar heeft gesteld. Afhankelijk van het doel hiervan kunnen bewaartermijnen voor verschillende PRODUCTEN anders zijn. De provider bepaalt de geldende bewaartermijn.
 4. Gegevens die automatisch gelogd worden door onze webservers, zoals beschreven in artikel 3.4, worden periodiek automatisch verwijderd van deze servers. Deze gegevens worden maximaal zes maanden bewaard.

9. Jouw rechten volgens de AVG

JOHAN B.V. handelt in overeenstemming met de eisen van de AVG. Dit verleent jou de volgende rechten.

 1. Intrekken van je toestemming. Als gebruiker ben je zelf eigenaar van jouw persoonsgegevens. Bij het aanmaken van je Johan account heb je ons toestemming gegeven deze persoonsgegevens te verwerken. Je hebt het recht om die toestemming in te trekken. Als je de toestemming intrekt, betekent dit dat wij jouw account en de daarin opgeslagen data (zoals benoemd in artikel 3) zullen verwijderen.
 2. Recht op inzage. In je persoonlijk account is inzichtelijk welke persoonsgegevens Johan BV van jou heeft opgeslagen.
 3. Recht op correctie. Je hebt het recht je gegevens aan te passen en aan te (laten) vullen. Dit recht heeft slechts betrekking op feiten waarover in het algemeen geen verschil van mening kan bestaan, zoals bijvoorbeeld je naam of geboortedatum.
 4. Recht op verwijdering en ‘vergeten te worden’. Je heeft het recht om je gegevens te laten verwijderen en om op die manier vergeten te worden.
 5. Recht van beperking. Je hebt het recht om de verwerking van je gegevens tijdelijk op te schorten, bijvoorbeeld als je van mening bent dat je gegevens niet correct of onvolledig zijn. NB. Tijdens de opschorting kan je geen gebruik maken van het Johan Portaal.
 6. Recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde vormen van gebruik van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat die gegevens niet correct of onvolledig zijn.
 7. Recht van overdracht: Je hebt het recht om je gegevens over te kunnen dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit betreft aangeleverde gegevens zoals de NAW gegevens, de beantwoording op de vragenlijst en/of metingen die gedaan zijn. Deze gegevens zijn altijd in te zien in je persoonlijke account.

  Voor alle verwerkingen waarvoor Johan B.V. (alleen of gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke is, kan je je rechten bij ons uitoefenen. Dit kan per email (support@johan.nl), via onze helpdesk (085 – 40 16 245) of per post (Johan BV, Debbemeerstraat 25 ,2131 HE, Hoofddorp). Wij nemen dan contact met je op voor verdere identificatie.

  Wij handelen je verzoek zo snel mogelijk af. We doen dit uiteraard binnen de daarvoor staande wettelijke termijnen.

  Voor de verwerkingen waarvoor een andere partij verwerkingsverantwoordelijke is, kan je voor het uitoefenen van je rechten bij die partij terecht. Bijvoorbeeld: voor de verwerkingen van je werkgever gegevens kan je bij je AANBIEDER terecht.

10. Wijzigingen

 1. Johan B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De laatste versie van de privacyverklaring vind je in jouw persoonlijke account. Johan informeert je actief als er belangrijke wijzigingen zijn, zodat je opnieuw akkoord kunt geven, of er voor kunt kiezen je account te (laten) verwijderen.
 2. Wijzigingsbeleid van de privacyverklaring van leverancier van PRODUCTEN vallen buiten het bestek van Johan B.V. Johan heeft in haar overeenkomst met leveranciers opgenomen dat zij verplicht zijn jou te informeren als er wijzigingen zijn in hun privacyverklaring.

11. Melden van incidenten of klachten

 1. Mocht je vinden dat Johan B.V. zich niet houdt aan deze privacyverklaring, dan kan je dit melden aan onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@johan.nl of via onderstaand adres. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen om het probleem te bekijken en op te lossen. De Functionaris Gegevensbescherming heeft een onafhankelijke positie en zal altijd jouw klacht in behandeling nemen.
 2. Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en melding maken van de klacht via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klacht.
 3. Mocht je vinden dat jouw AANBIEDER of een provider zich niet houdt aan de uitgangspunten in deze privacyverklaring of de eigen privacyverklaring, dan willen we graag dat je dit aan ons meldt via privacy@johan.nl. Wij hebben met alle partijen die PRODUCTEN aanbieden op het Johan Portaal een overeenkomst gesloten om alles voor jou goed en veilig te regelen. Mocht dat onverhoopt niet gebeuren dan is het ook voor ons van belang actie te kunnen ondernemen.

12. Contact

Als je op enig moment contact met ons wilt opnemen met opmerkingen of vragen over deze privacyverklaring kan je dat doen via privacy@johan.nl. Wij zijn altijd op zoek naar manieren om te verbeteren. Voel je vrij om jouw opmerkingen of zorgen met ons te delen.

JOHAN B.V.
Debbemeerstraat 25
2131 HE, Hoofddorp
M: privacy@johan.nl
KvK: 67386377
Laatste update: 13-01-2022

Download hier de privacyverklaring in PDF-formaat

Download PDF