Privacy statement voor Johan.nl – website

Dit privacy statement is voor onze zakelijke sites https://johan.nl, www.johan.nl en support.johan.nl.

NB: Voor ons DI Portaal waar u op kunt inloggen, namelijk app.johan.nl is een apart privacy statement van toepassing. Die vindt u hier.


De belangrijkste uitgangspunten:

  • Wij leggen graag zo min mogelijk gegevens van u vast. Wij verzamelen alleen gegevens waartoe we wettelijk verplicht zijn of die nodig zijn voor het goed functioneren van ons platform.
  • We delen deze gegevens zo min mogelijk.
  • Waarom wij gegevens vastleggen moet duidelijk zijn voor iedereen: voor u als gebruiker, voor ons als organisatie.

Welke data verzamelen we?

Gegevens die u zelfstandig via de website aan ons verstrekt.

Het gaat hierbij om gegevens die u invoert in formulieren op onze website. Het betreffende formulier laat zien voor welk doel dat is. Als het een contactformulier is, dan gebruiken we die gegevens om met u in contact te kunnen treden. Het gaat dan om uw naam en contactgegevens, zoals e-mail of telefoonnummer. Als het een formulier betreft waarmee u zich kunt abonneren op onze nieuwsbrief, dan gebruiken we uw e-mail adres om u de nieuwsbrief toe te sturen.

Wij vragen in dergelijke formulieren nooit meer gegevens aan u dan wij nodig hebben voor het betreffende doel. Het invullen van dergelijke formulieren betekent dat u ons toestemming geeft om de gegevens die u daarbij aan ons verstrekt te mogen verwerken. Uitgangspunt is dat wij deze gegevens nooit langer bewaren dan nodig is voor het gestelde doel en nooit zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken.

Gegevens voor het analyseren van het gebruik van onze website.

Wij analyseren het gebruik van www.johan.nl en support.johan.nl met behulp van Google Analytics. Wij doen dit op een privacy vriendelijke manier, die overeenkomt met de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zo laten wij Google Analytics nooit uw volledige IP adres verwerken. Hierdoor kan het bezoeken van onze website nooit naar u persoonlijk worden herleid. De data in onze statistische analyses is geanonimiseerd.

Wij gebruiken deze analyses voor onze eigen marketing en ter verbetering van onze website.

Gegevens die wij nodig hebben voor het monitoren van onze website.

Wij gebruiken technieken om de uptime van onze website te monitoren en technieken om de gebruikerservaring te optimaliseren. De data die wij hierbij verzamelen is, net als onze analyses, geanonimiseerd en, dat wil zeggen: niet naar u terug te herleiden.

Gegevens waarmee wij het gebruik van onze nieuwsbrieven analyseren.

(Alleen van toepassing indien u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief.) Wij gebruiken Mailchimp voor het verzenden van e-mails naar onze nieuwsbrief abonnees. Hierbij wordt vastgelegd of nieuwsbrieven zijn geopend en op welke links de abonnee klikt. Wij gebruiken deze data voor de verbetering van onze nieuwsbrief en de daar aan gerelateerde activiteiten.

IP-adressen

De webserver waar deze website op draait registreert uw bezoek aan deze website in een logbestand, waarbij naast tijdstip en de pagina die u bezoekt ook uw IP-adres wordt opgeslagen. De reden daarvoor is om in het geval van aanvallen te zien waar de aanval vandaan kwam. Deze gegevens worden verder nergens voor gebruikt. Gegevens in logbestanden worden periodiek automatisch verwijderd indien die ouder zijn dan een vooraf ingesteld periode en/of niet meer noodzakelijk zijn voor het doel.

Voor het verwerken van IP-adressen beroepen we ons op het gerechtvaardigd belang, zoals bedoeld in artikel 6 (1) lid f. (https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-6-rechtmatigheid-van-de-verwerking-EU-AVG.htm) De onderbouwing daarvoor is te vinden in rechtsoverweging 49. (zie https://www.privacy-regulation.eu/nl/r49.htm)

Cookie’s

Wij plaatsen functionele (= technische) cookies en analytische cookies. Wij plaatsen geen tracking cookies. Bij de analytische cookies (van Google Analytics) worden geen persoonsgegevens verzameld. Deze zijn alleen bedoeld om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website door middel van gebruikersstatistieken. Omdat de verbinding naar onze servers o.a. beveiligd wordt door Cloudflare, plaatst Cloudflare een technisch noodzakelijk cookie, dat uitsluitend bedoeld is ter beveiliging van onze website.

Overige informatie

Onze websites kunnen verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere websites die buiten het domein van JOHAN liggen. JOHAN is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst JOHAN u naar de privacyregelingen, indien aanwezig, van deze andere websites.

JOHAN behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op deze site en in de nieuwsbrief.


Heeft u privacy gerelateerde vragen? Mail naar privacy@johan.nl