Meten

0-meting en effectmeting Door te meten kun je helder krijgen wat duurzame inzetbaarheid inhoudt voor de organisatie en medewerker, een beeld vormen van de beleving, draagvlak creëren, trends in de markt in kaart brengen die […]

0-meting en effectmeting

Door te meten kun je helder krijgen wat duurzame inzetbaarheid inhoudt voor de organisatie en medewerker, een beeld vormen van de beleving, draagvlak creëren, trends in de markt in kaart brengen die van invloed zijn op het personeel.


Adviesrapportage

Stel een aantal zaken vast, zoals toegevoegde waarde van duurzame inzetbaarheid voor de organisatiedoelstellingen, globaal inzicht in kosten-baten, impact van ontwikkelingen op het personeel, vraagstukken die nu spelen, vraagstukken die in de toekomst gaan spelen.


Evaluatie en beoordeling

Door te vragen naar de bevindingen en beoordeling van de deelnemers, krijg je waardevolle stuurinformatie terug, waarmee je bijvoorbeeld de providerboog kan bijstellen.


Gepersonaliseerd aanbod

Op basis van een meting op zowel een vragenlijst, fysieke gezondheidsmeting of device kunnen gepersonaliseerd producten worden aangeboden.


Health Check / Gezondheidsmetingen

Uitvoeren van gezondheidsonderzoeken, waarin fysieke metingen worden uitgevoerd. Invoer door professionals tijdens de check, via QR-code of koppeling om fysieke resultaten in te laden in de KLUIS van de deelnemer.


Periodieke metingen

Met Johan.nl is het mogelijk om periodieke metingen uit te voeren binnen een project. Een effectmeting zet je in om inzicht te krijgen in het resultaat van een specifieke aanpak of programma. Met pulse-metingen houdt je continu een vinger aan de pols op een bepaald onderwerp.


Persoonlijk scoreprofiel

Na deelname aan een scan krijgt de deelnemer in een persoonlijk dashboard inzichten in het scoreprofiel.