Johan

Werkgevers

Wat kan JOHAN?

Als werkgever beschik je graag over een gezonde, gemotiveerde en bekwame medewerker. Een tevreden medewerker die duurzaam inzetbaar is, is een gigantische plus voor jouw organisatie. Het JOHAN-platform biedt jou als werkgever vele mogelijkheden voor jouw organisatie én medewerkers op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.

Zo biedt je jouw medewerkers een platform met informatie, scans en interventies om zelf aan de slag te gaan met de eigen inzetbaarheid. Daarnaast beschik je als werkgever over een platform waarmee je ondersteund wordt met kennis, instrumenten en managementinformatie om jouw inzetbaarheidsbeleid uit te voeren.

Belangrijkste functionaliteiten:

 • Het creëert samenhang en overzicht door alle informatie, regelingen en interventies op 1 plek te beheren en toegankelijk te maken.
 • Uitvoeren van onderzoeken en deze te combineren tot slimme managementinformatie in het online analytics dashboard.
 • Het platform is onafhankelijk van providers. Jij bepaalt met wie je samenwerkt en voor hoe lang. Alle data die je verzamelt is en blijft jouw eigendom.
 • Je hebt toegang tot een uitgebreid pakket aan (gevalideerde) instrumenten, tools en content.
 • Je bent verzekerd van een veilig platform, waarmee je voldoet aan alle privacy-eisen van deze tijd.
 • Jouw platform is altijd up to date. JOHAN werkt continu aan doorontwikkeling van het platform, je krijgt continu nieuwe features tot jouw beschikking om je aanpak en beleid nog beter te ondersteunen.
 • Je hebt geen ontwikkelkosten en geen onderhoudskosten. Je betaalt enkel voor het gebruik van het platform.
Het medewerkers platform:

Het JOHAN-platform biedt medewerkers een persoonlijk duurzaam inzetbaarheids platform waarmee zij kunnen bijdragen aan de eigen gezondheid, ontwikkeling en loopbaan.

Persoonlijke kluis

De medewerker beschikt over een veilige persoonlijke kluis (als burger). Hierin wordt het aanbod aan content en producten, zoals door de werkgever beschikbaar zijn gesteld, aangeboden.

De medewerker:

 • beheert het eigen profiel en is eigenaar van alle door hem/haar verzamelde data van vragenlijsten / metingen. Tevens kunnen deze gegevens meegenomen worden naar een andere werkgever
 • krijgt toegang tot de medewerker shop die door de werkgever beschikbaar wordt gesteld
 • heeft een to do lijst met alle acties die via producten van werkgever en andere aan de medewerker verbonden organisaties (bv. opleidingsinstituut, branche, verzekeraar, etc.) zijn klaargezet

Binnen het JOHAN-platform wordt onderzoek op een aantrekkelijke manier aangeboden (via mobiel, i-pad of desktop) en krijgt de deelnemer persoonlijke feedback terug van de resultaten. De werkgever ontvangt niet-herleidbare managementinformatie.Medewerker Shop

De werkgever kan binnen het medewerkers platform het eigen aanbod aan content en producten beschikbaar stellen. De werkgever kan deze (intranet)omgeving verrijken met producten van door haar geautoriseerde providers, zoals coaching, workshops, ehealth programma’s, etc.Vragenlijsten

Als werkgever kun je via jouw providers onderzoeken uitvoeren. Binnen het JOHAN- platform zijn tal van vragenlijsten / metingen beschikbaar via contentleveranciers, zoals TNO, Blik op Werk, Hogeschool Arnhem Nijmegen, etc.Voorbeelden van deze vragenlijsten zijn:

 • Duurzame Inzetbaarheidsindex (DIX)
 • Workability Index (WAI)
 • Psychosociale arbeidsbelasting
 • RI&E, medewerkerstevredenheid (MTO)
 • Bevlogenheid, ploegendienst, preventief medisch onderzoek, etc.


(Interventie) Programma’s

Providers kunnen voor de medewerkers complete programma’s inrichten, waarmee de medewerkers via allerlei ‘stimulerende triggers’ worden geactiveerd om aan de slag te gaan. Je kunt hiermee bijvoorbeeld starten met een 0-meting, acties in gang zetten en vervolgens de effectiviteit van de interventies en programma’s ook monitoren.

Werkgeversplatform

Het werkgeversplatform biedt mogelijkheden ter ondersteuning van de uitvoering van jouw inzetbaarheidsbeleid.

Werkgevershop

In de werkgevershop vindt de werkgever alle content en producten die haar providers beschikbaar stellen. Als werkgever beschik je hiermee over een leeromgeving waarmee je continu up to date bent met de ontwikkelingen in de markt!

Analytics

Binnen het werkgeversplatform heeft u toegang tot een analytics dashboard waarin u de managementinformatie kunt bekijken van onderzoeken en programma’s die in uw organisatie zijn uitgevoerd. U kunt tevens zelf analyses draaien om de informatie te bekijken voor afdelingen, functiegroepen of andere door u gekozen indelingen. De managementinformatie is uw eigendom en blijft onafhankelijk van provider in uw bezit.

Meer informatie?

Wil je meer informatie of direct een afspraak maken met een van onze adviseurs om de mogelijkheden van JOHAN voor jouw organisatie te bespreken?

Afspraak maken