Omgaan met cultuurverschillen op de werkvloer

Cultuurverschillen op de werkvloer kunnen lastig zijn. Omgangsvormen, symbolen, rituelen en gewoonten kunnen erg van elkaar verschillen en conflicten veroorzaken.

Cultuurverschillen op de werkvloer kunnen lastig zijn. Omgangsvormen, symbolen, rituelen en gewoonten kunnen erg van elkaar verschillen en conflicten veroorzaken. Een groot voordeel van culturele verschillen op de werkvloer is dat het ook veel kansen biedt. In dit artikel leggen wij uit waarom hoe jij van cultuurverschillen kunt leren. 

Conflicten door cultuurverschillen op de werkvloer

‘De Nederlandse cultuur’

We leven in een multiculturele samenleving. We hebben collega’s of klanten uit verschillende landen en met andere gebruiken. ‘De Nederlandse cultuur’ met de daarbij behorende normen en waarden wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. We zijn ons niet meer bewust van ons doen en laten.

Boterham met pindakaas

We schudden de hand van onze nieuwe klant, eten in de pauze een boterham met pindakaas en zijn zeer direct naar onze collega’s. Dit is lang niet overal het geval. Culturele verschillen kunnen bij gebrek aan begrip zorgen voor communicatieproblemen. 

Weten, erkennen en verdiepen

Een veel voorkomende oorzaak van problemen rondom culturele verschillen is de manier van communiceren. Een goed voorbeeld is het feit dat Nederlanders vaak als ‘direct’ worden ervaren en bijvoorbeeld Japanners als indirect. Dit weten, erkennen, en je in de verschillen tussen culturen verdiepen, is ongelooflijk waardevol voor jou als mens, maar ook voor jou als werknemer of werkgever.

Cultuurverschil biedt juist kansen

Als bedrijf beter scoren

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat diversiteit heel belangrijk is voor organisaties. Sterker nog: veel organisaties met een grote verscheidenheid aan culturen scoren beter dan organisaties waar dit niet het geval is. Culturele verschillen binnen een bedrijf biedt juist kansen.

Onderscheiden op de markt

Culturele diversiteit kan bijvoorbeeld een goed middel zijn voor bedrijven om zich te onderscheiden op de markt. Wanneer er binnen een organisatie goed wordt omgegaan met deze diversiteit, zal het vooral veel voordelen opleveren.

De 4 gouden tips voor goede interculturele communicatie

Wat kun jij doen om van culturele verschillen een kracht te maken? Hieronder lees je vier tips die zowel werkgevers als werknemers kunnen gebruiken om te leren van andere culturen.

Verdieping

Wanneer je meer weet van de ander en de cultuur van een ander, dan zul je hem of haar beter begrijpen. Verdiep je eens in die ene collega. Ga samen een stukje wandelen in de pauze, drink een kopje koffie en vraag door. Je zult zien dat je door verdieping een andere kijk op die persoon krijgt. 

Acceptatie 

Probeer iemands karakter niet te veranderen. Hiermee zul je nooit het gewenste resultaat bereiken, waarschijnlijk zelfs het tegenovergestelde. Houd rekening met de mogelijke reactie als je bijvoorbeeld kritiek uit, altijd met zijn of haar culturele afkomst in het achterhoofd.

Communicatie

Daar is ‘ie weer, de term communicatie. Maar communicatie is dan ook in zoveel facetten een belangrijke tool om anderen te leren kennen en beter te begrijpen. Soms is het verstandig een mediator in te schakelen. Dit is ook een goede manier om conflicten op te lossen tussen mensen uit verschillende culturen. Johan.nl helpt je de juiste mediator te vinden. 

Compatibel 

Nieuwe medewerkers met dezelfde waarden zullen zich eerder thuis voelen binnen je organisatie. Ze zijn tevredener en zetten zich meer in voor de organisatie. Je hoeft niet bang te zijn dat alle medewerkers op elkaar gaan lijken; ambitie en drijfveren gaan verder dan het land van afkomst of religie.

Coaching via Johan.nl

Door de diverse samenwerkingen op het Johan.nl portaal is een onafhankelijk digitaal ecosysteem ontstaan. In dit ecosysteem komt vraag en aanbod samen om te werken aan een zo optimaal mogelijke werksituatie. Op het portaal heb jij inzage in je gezondheid en functioneren, toegang tot producten om jezelf te ontwikkelen, en controle over je eigen data. Dit alles met het behoud van privacy, in een veilige en leuke omgeving. Ontdek Johan.nl! 

Behaal successen met Johan.nl

Door juiste coaching kun je successen behalen uit de culturele verschillen in jouw organisatie. Benieuwd wat Johan.nl voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs en bespreek de mogelijkheden van Johan.nl en wat dat jouw organisatie kan bieden.

Ontdek wat de mogelijk heden zijn van Johan.nl

Meer informatie