Wat is Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?

Een Health Check of een Preventief Medisch Onderzoek biedt inzicht in de gezondheid van personeel en laat zien waar de organisatie verbeterpunten kan toepassen.

Wettelijke verplichting PMO: Arbowet – artikel 18

In Artikel 18 van de Arbowet staat dat: “De werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid stelt een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.” Wat er precies onderzocht moet of mag worden, is aan werkgevers en werknemers. De specifieke risico’s in de branche of organisatie zijn daarbij leidend. Jouw werkgever is daardoor verplicht een PMO aan te bieden.

Hoe vaak is een PMO nodig?

Het niet vastgelegd hoe vaak een PMO uitgevoerd moet worden. Periodes van meerdere jaren tussen twee onderzoeken zijn vrij gebruikelijk. Het is voor een organisatie een fraai visitekaartje dat de fysieke en mentale gesteldheid van medewerkers met regelmaat vastgesteld worden.

De 5 grote voordelen van een PMO

Het periodiek uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek is zowel voor werknemer als werkgever een uitgelezen manier om de gezondheid in kaart te brengen. Maar, wat zijn de voordelen van een PMO?

1. Voldoe aan de wettelijke PMO-verplichting

PMO is een wettelijke verplichting. Het afnemen van jouw PMO is voor de werkgever een waardevolle manier om te laten zien dat de werknemers belangrijk zijn voor de organisatie en dat de Arbowetgeving serieus genomen wordt.

2. PMO geeft inzicht in de gezondheid, gezondheidsrisico’s en de levensstijl van medewerkers

Onderscheid maken tussen de invloed van arbeid en de invloed van de levensstijl op gezondheidsgebied, wordt dankzij jouw PMO veel gemakkelijker.

Ontdek wat de mogelijk heden zijn van Johan.nl

Meer informatie

3. Werknemers worden zich bewust van hun gesteldheid

De informatieve functie van een medisch onderzoek zorgt ervoor dat medewerkers meer weten van hun eigen mentale en fysieke gesteldheid en hier wellicht in de toekomst op kunnen anticiperen. Naar aanleiding van het onderzoek krijgt de werknemer advies en waardevolle informatie over zijn of haar mentale en fysieke gezondheid.

4. Inzicht op oorzaak verzuim

Een PMO is een efficiënte methode om oorzaken van verzuim te achterhalen en hierop in te spelen. Deelname is voor medewerkers vrijwillig (tenzij daar in de CAO andere afspraken over zijn gemaakt).

5. Het is fijn om een goede werkgever te zijn

Werknemers vormen de drijvende kracht achter een organisatie. Vitaal en gezond personeel werkt beter, harder en is gelukkiger. De privacy van de deelnemers is gegarandeerd; een werkgever krijgt nooit inzage in het onderzoek.

Waar let een PMO op?

Nu is duidelijk waarom een PMO een goed idee is. Het, voor een werkgever, verplichte Preventief Medisch Onderzoek heeft als doel risico’s op te sporen die verband houden met het werk, gezondheid en leefstijl. In het onderzoek wordt gelet op:

  • Hart- en vaatziekten
  • Diabetes
  • Aandoeningen aan de longen en luchtwegen
  • Fysieke beperkingen
  • Lever- en nierafwijkingen
  • Gehoor- en oogafwijkingen

Hoe gaat een PMO in zijn werk?

Er zijn verschillende manieren om een PMO uit te voeren. Over het algemeen wordt er gebruik gemaakt van een (online) vragenlijst in combinatie met een fysiek onderzoek. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van de fysieke én mentale gesteldheid van medewerkers en kan het onderzoek zorgen voor nieuwe inzichten, zowel bij werkgever als werknemer.

Een PMO uit laten voeren bij jouw organisatie?

Door de diverse samenwerkingen op het Johan portaal is een onafhankelijk digitaal ecosysteem ontstaan. In dit ecosysteem komt vraag en aanbod samen om te werken aan een zo optimaal mogelijke werksituatie. Op het portaal heb jij inzage in je gezondheid en functioneren, toegang tot producten om jezelf te ontwikkelen en controle over je eigen data. Dit alles met het behoud van privacy, in een veilige en leuke omgeving. 

Ontdek Johan!

Wil jij een Preventief Medisch Onderzoek laten uitvoeren binnen jouw organisatie of heb je vragen over het onderzoek? Neem vrijblijvend contact op met Johan.nl.