Contact Website

Adres

Louis Braillelaan 100 2719 EK Zoetermeer

Organisatiegrootte

10-100 medewerkers

Kvk

56187963


Bedrijfsgegevens aanpassen? Klik hier

ZWconnect

Groots denken, lokaal samen doen
Zonder zorg- en welzijnsprofessionals geen Zorg en Welzijn. Daarom is het cruciaal dat er nu én in de toekomst genoeg gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers zijn. Om dat te bereiken zetten wij samen met onze leden alles op alles om alle arbeidsmarktvraagstukken in Zorg en Welzijn in onze regio op te lossen. Als brancheoverstijgende werkgeversvereniging bekijken wij de arbeidsmarkt van de kant van de werkgevers, de werknemers, het onderwijs én de overheid. En op alle niveaus: lokaal, regionaal en nationaal.

Waarom ZWconnect
Grote vraagstukken vragen om goede samenwerking en lokale oplossingen. Met oog voor elke organisatie en elk individu. Daarom: ZWconnect!

Samen sterk in Zorg en Welzijn
Als werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn bieden wij je een sterk regionaal netwerk voor samenwerking en kennisuitwisseling in Zuid Holland. Dit is cruciaal voor meer efficiency, slagkracht én sneller resultaat. En dat is hard nodig! We verbinden, delen kennis, inspireren, activeren en faciliteren. Wij zijn de spin in het web en zetten ons in voor goede opleidingen, instroom, doorstroom en behoud. Met als resultaat genoeg gekwalificeerd, gemotiveerd en passend personeel. Samen staan we sterk en kunnen we de zorgvraag van de toekomst aan.

Samen sterk
Regionale samenwerking is van groot belang om te kunnen anticiperen op de arbeidsmarktopgaven. Wij staan daarbij voor een sterk regionaal netwerk gericht op kennisuitwisseling en samenwerking. Dit doen wij met werkgevers, onderwijs, gemeenten en andere samenwerkingspartners, in verschillende lokale en regionale netwerkgroepen. Samen staan we sterk en kunnen we de zorgvraag van de toekomst aan.

Een passie voor Zorg en Welzijn
Wij vinden dat een tekort aan gekwalificeerd personeel nooit de reden mag zijn om niet aan de zorgvraag te voldoen. Onze medewerkers zetten zich daarom dagelijks in om de krachten in de regio te bundelen, nauw samen te werken en kennis te delen, met als doel een gezonde arbeidsmarkt te creëren. Heb je zelf een vraag over de arbeidsmarkt? Stel deze dan gerust aan de medewerker die het desbetreffende terrein onder zijn hoede heeft.


Consultancy

Informatie ontvangen?

Spreekt deze organisatie je aan? Dan is het mogelijk om informatie aan te vragen via dit formulier.

Beschrijf je wensen zo duidelijk en goed mogelijk. Je aanvraag wordt dan zo spoedig mogelijk opgepakt.

    Ook zichtbaar met jouw organisatie? Meld je aan