WERKVERMOGEN-SCAN VOOR WERKNEMERS

Brengt risicofactoren en protectieve factoren in beeld

De COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) is een sector- en beroepsoverstijgende vragenlijst. Het is gebaseerd op het wetenschappelijke model van een oorzaak-gevolgrelatie tussen psychologische werkomstandigheden (stressoren) en reacties van werkende mensen (gevolgen van stress of spanningen).

Het instrument werd snel wereldwijd omarmd en wordt nu in meer dan 25 talen gebruikt voor taxaties van psychosociale factoren op het werk, maar ook in Europese wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

De COPSOQ is een instrument dat ontworpen is voor preventieve activiteiten. Het identificeert, lokaliseert en meet psychosociale risico’s, en vergemakkelijkt het ontwerpen en implementeren van preventieve maatregelen en het verbeteren van werkcondities. De resultaten van de COPSOQ moeten gezien worden als mogelijkheden om de organisatie van werk te verbeteren.

HOE HET WERKT?

Zo werkt het

Johan.nl heeft software ontwikkeld waarmee op een veilige en efficiënte wijze vragenlijsten uitgezet kunnen worden. Het uitvoeren van een onderzoek gebeurd eenvoudig via het Johan platform.

Nadat wij je aanvraag hebben ontvangen wordt de scan voor je klaargezet. Uiteraard bepaal jij zelf de planning voor de lancering aan de hand van jouw eigen voorbereidingen en eventuele activeringscampagnes. Lees hieronder verder hoe het werkt:

Voorbereiding

Het onderzoek wordt via het Johan-platform klaargezet. Je ontvangt van ons een link die je kunt delen. Met deze link kunnen deelnemers zich registreren en de vragenlijst invullen. Jij krijgt daarbij toegang tot ons analytics dashboard om op groepsniveau data te kunnen inzien en analyseren.

Activering deelnemers

Om een zo hoog deelname te realiseren is activering erg belangrijk. Je ontvangt van ons een kickstart-pakket. Hierin zitten materialen die je kunt gebruiken voor een eigen activeringscampagne. Door bewustwording en motivatie worden deelnemers geactiveerd tot deelname.

Invullen vragenlijst

Medewerkers registreren zich, vullen de vragenlijst in en kunnen direct hun eigen scoreprofiel bekijken in hun persoonlijke dashboard. Dit ondersteund met tips en adviezen via hun persoonlijke en beveiligde dashboard.

Data analyse

Via het uitgebreide analytics dashboard van Johan is de geanonimiseerde data voor de organisatie of per doelgroep (afdeling, team, functiegroep) realtime inzichtelijk en kun je direct starten met analyseren.

DE JOHAN.NL APPLICATIE

Zo ziet het er uit

Wanneer er een vragenlijst wordt ingezet zijn er 2 onderdelen van belang. Het gedeelte voor de deelnemer (persoonlijke dashboard) en het gedeelte voor de werkgever (analytics dashboard). Hieronder zie je hoe deze onderdelen eruit zien:

VOOR DEELNEMERS

Vragenlijsten invullen door deelnemer

Het deelnemerdashboard is een toegankelijk en gebruiksvriendelijk dashboard. Hiermee hebben deelnemers een volledig veilig en persoonlijk dashboard. Hierin vinden zij hun resultaten terug. Vervolg onderzoeken worden hier bijvoorbeeld ook zichtbaar.

Er is ook de mogelijkheid om deelnemers direct op maat (op basis van hun resultaten) bepaalde interventies aan te bieden. Neem hiervoor contact met ons op via: consult@johan.nl.

VOOR HR / ORGANISATIE

Realtime inzage in de resultaten

Tijdens het vragenlijst traject is de data van de resultaten op groepsniveau real time inzichtelijk via het analytics dashboard. Hiermee krijg je direct een goed beeld van de situatie.

Scores worden gespecificeerd per onderdeel en zijn eenvoudig te filteren op afdeling, regio, functie, leeftijd, dienstjaren of type werk

*Afhankelijk van ingevoerde data

Kruisverbanden en meer…

Naast de slimme filters is het ook mogelijk om bijvoorbeeld geavanceerde kruisverbanden te leggen. Het analtycis dashboard geeft je dus op slimme wijze direct realtime inzage in de data.

Zo heb jij als HR / organisatie direct beschikking over je resultaten. Dit alles met het behoud van privacy van de deelnemers.

DE VOORDELEN

Wat levert het op?

VOOR DEELNEMERS

Een veilige en toegankelijke omgeving

Johan.nl biedt medewerkers online een toegankelijk en veilig dashboard. Hiermee heeft de medewerker na het invullen van de COPSOQ vragenlijst direct de volgende voordelen:

Veilige data-kluis

Johan.nl biedt een veilige data-kluis waarin de resultaten van de COPSOQ vragenlijst bewaard worden.

Duurzame inzetbaarheid inzichtelijk maken

Via Johan.nl kan de COPSOQ vragenlijst online ingevuld worden en resultaten direct inzichtelijk worden gemaakt.

Persoonlijke rapportage

Deelnemers krijgen inzicht in scoreprofielen, trends, tips en adviezen op het gebied van stressoren, energiebronnen, persoonlijke hulpbronnen en mentale energie.

Stellen van doelen

Het is mogelijk om op basis van de resultaten persoonlijke doelen te stellen en hier een passend aanbod aan te koppelen.

VOOR COACHES

Slimme tool voor het begeleiden van coachees

Met het coaching dashboard van Johan.nl kun je (grote) groepen deelnemers persoonlijke coaching bieden. Zo kunnen coaches deelnemers begeleiden gedurende een traject.

Taken klaarzetten

Zet taken klaar en vraag deelnemers om bepaalde acties uit te voeren. Bijvoorbeeld: afspraken inplannen, video’s bekijken of vragenlijsten invullen.

Gesprek Hulpmiddel

Coaches kunnen de COPSOQ vragenlijst als hulpmiddel gebruiken om het gesprek te voeren met medewerkers.

Advisering

Op basis van gesprekken kunnen coaches een advies vastleggen (bijv. voor een vervolginterventie), dit zorgt voor extra rapportagemogelijkheden.

Verslaglegging

Verslaglegging via Johan.nl zorgt voor een uniforme werkwijze binnen de kaders van de AVG met altijd alle informatie op één plek.

VOOR ZORGVERLENERS

Samen de de uitkomsten bespiegelen

Zorgverleners en patiënten kunnen met de uitkomsten van de scan Positieve Gezondheid een heel ander gesprek voeren. Via het platform van Johan.nl is het mogelijk om als zorgverlener in contact te blijven met de deelnemers. Dit kan heel eenvoudig en op een veilige manier.

ANALYTICS DASHBOARD

Realtime inzage in de data & beheer

In het analytics dashboard vind je de groepsrapportage terug. Er worden op groepsniveau resultaten getoond per onderwerp.

Filtering

De resultaten over een groep zijn te filteren op bijvoorbeeld afdeling, locatie, functie, leeftijd of dienstjaren.

Kruisverbanden

Het is mogelijk om binnen het dashboard kruisverbanden te maken. Hierdoor analyseer je welke factoren het meeste invloed hebben op elkaar, zodat je effectieve acties kunt ondernemen.

VOOR COACHES

Eén overzichtelijke tool voor het begeleiden van deelnemers

Met het coaching dashboard van Johan.nl kan je slim en zeer eenvoudig grotere groepen deelnemers persoonlijke coaching bieden.

Informatie

Werknemers en werkgevers krijgen informatie over hun gezondheid.

Informatie

Werknemers en werkgevers krijgen informatie over hun gezondheid.

Informatie

Werknemers en werkgevers krijgen informatie over hun gezondheid.

Informatie

Werknemers en werkgevers krijgen informatie over hun gezondheid.

VOORDELEN VAN JOHAN.NL

Eén centrale, innovatieve én veilige oplossing

Johan.nl is een digitaal platform voor het uitvoeren en inzetten van scans en vragenlijsten. Johan zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving voor de deelnemer en geeft de organisatie / HR uitgebreide analyse tools voor geanonimiseerde groepsresultaten. Door het gebruik van Johan heb je de volgende voordelen:

Informatie

Werknemers krijgen informatie over hun gezondheid en vitaliteit. Bied personeel wat zij nodig hebben en krijg als werkgever inzage in de vitaliteit van je organisatie.

Tips & Tricks

Medewerkers hebben één plek waar ze vragenlijsten, tips, adviezen en concrete handvatten vinden om hun gezondheid, vitaliteit en leefstijl te verbeteren.

Privacy (ISO 27001)

De privacy van je deelnemers is gewaarborgd doordat Johan.nl ISO 27001 gecertificeerd is. Privacy en veiligheid vinden wij heel belangrijk! Lees hier meer over privacy.

Gegevens op één plek

Deelnemers krijgen inzicht in gezondheid en vitaliteit en de keuzes die ze maken. Alles wordt op één plek opgeslagen en beveiligd.

Vrijwillige deelname

Deelnemers kunnen vrijwillig deelnemen aan onderzoek en vragenlijsten die aangeboden worden.

Betrokkenheid

Betrokken werkgevers zorgen voor betrokken werknemers en een efficiënte organisatie.

INFORMATIE AANVRAGEN

Aan de slag met de COPSOQ vragenlijst!


  Hoe wil je de Copsoq vragenlijst inzetten?

  Om je zo goed mogelijk te helpen hebben wij wat informatie nodig hoe je de Copsoq vragenlijst wilt inzetten. Dit geeft ons een helder beeld van jouw behoeftes.

  Heb je hulp nodig?

  Vul het formulier in voor het aanvragen van de Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ).

  Zorg er daarbij voor dat alle gegevens zo volledig mogelijk worden ingevuld.

  Hoe meer wij weten hoe beter wij je kunnen helpen bij het inzetten van de Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) vragenlijst.

  Onze consultant Robbie helpt je graag verder!

  Voor vragen: r.wolve@johan.nl

  De Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) vertegenwoordigt een veelomvattende prestatie, omdat deze niet gekoppeld is aan een enkele theorie over werkdruk. Ontwikkeld in 2000 door T.S. Kristensen en V. Borg, heeft het in een paar jaar tijd een belangrijke internationale erkenning en verspreiding gekregen. Conceptueel omvat het de belangrijkste dimensies van de meest invloedrijke psychosociale theorieën op het werk, waaronder de modellen Job-Strain, Demand-Control-Support en Effort-Reward-Imbalance, maar ook andere theorieën en aspecten die in eerdere instrumenten werden genegeerd, bijvoorbeeld emotionele eisen of rolhelderheid. Dit maakt COPSOQ toepasbaar op elke werkplek, zowel in de industrie als in de dienstverlening. Onder de psychosociale risico beoordelingsinstrumenten is COPSOQ uniek, omdat het populatie gebaseerde referentiewaarden bevat om de noodzaak van actie te beoordelen en om het besluitvormingsproces over preventieve maatregelen op het niveau van de werkplek te helpen.

  Meer weten? Kijk op https://www.copsoq-network.org/