WERKVERMOGEN-SCAN VOOR WERKNEMERS

Brengt risicofactoren en protectieve factoren in beeld

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het creëren van een DI bevorderende cultuur en in het ondersteunen en faciliteren van medewerkers om te werken aan DI.

De vragenlijst is op verschillende manieren en met verschillende doeleinden in te zetten. Het verdient de aanbeveling op zoek te gaan naar inbedding in het specifieke bedrijf. Aansluiting bij al lopende ontwikkelingen of beleid binnen een bedrijf is wenselijk voor een goed resultaat.

Er wordt gekeken naar de volgende onderwerpen:

 • Competenties van de leidinggevende rondom DI in het algemeen (zoals voorbeeldgedrag, feedback geven, motiveren en stimuleren van medewerkers)
 • Kennis en vaardigheden rondom DI
 • Context en koers van de organisatie (voor wat betreft duurzame inzetbaarheid)
 • Steun & middelen om rol goed uit te oefenen

Leidinggevenden krijgen na het invullen van de scan hun scores teruggekoppeld in hun persoonlijke dashboard, met een uitleg van hun score en adviezen op basis van hun score. De uitslagen van de scan worden als ‘stoplichtkleuren’ weergegeven (rood/oranje/geel/groen).

HOE HET WERKT?

Zo werkt het

ohan.nl heeft software ontwikkeld waarmee op een veilige en efficiënte wijze vragenlijsten uitgezet kunnen worden. Het uitvoeren van een onderzoek kan eenvoudig via het platform van Johan.nl.

Nadat wij je aanvraag hebben ontvangen wordt de scan voor je klaargezet. Uiteraard bepaal jij zelf de planning voor de lancering aan de hand van jouw eigen voorbereidingen en eventuele activeringscampagnes. Lees hieronder verder hoe het werkt:

Voorbereiding

Het onderzoek wordt via het Johan-platform klaargezet. Je ontvangt van ons een link die je kunt delen. Met deze link kunnen deelnemers zich registreren en de vragenlijst invullen. Jij krijgt daarbij toegang tot ons analytics dashboard om op groepsniveau data te kunnen inzien en analyseren.

Activering deelnemers

Om een zo hoog deelname te realiseren is activering erg belangrijk. Je ontvangt van ons een kickstart-pakket. Hierin zitten materialen die je kunt gebruiken voor een eigen activeringscampagne. Door bewustwording en motivatie worden deelnemers geactiveerd tot deelname.

Invullen vragenlijst

Medewerkers registreren zich, vullen de vragenlijst in en kunnen direct hun eigen scoreprofiel bekijken in hun persoonlijke dashboard. Dit ondersteund met tips en adviezen via hun persoonlijke en beveiligde dashboard.

Data analyse

Via het uitgebreide analytics dashboard van Johan is de geanonimiseerde data voor de organisatie of per doelgroep (afdeling, team, functiegroep) realtime inzichtelijk en kun je direct starten met analyseren.

DE JOHAN.NL APPLICATIE

Zo ziet het er uit

Wanneer er een vragenlijst wordt ingezet zijn er 2 onderdelen van belang. Het gedeelte voor de deelnemer (persoonlijke dashboard) en het gedeelte voor de werkgever (analytics dashboard). Hieronder zie je hoe deze onderdelen eruit zien:

VOOR DEELNEMERS

Vragenlijsten invullen door deelnemer

Het deelnemerdashboard is een toegankelijk en gebruiksvriendelijk dashboard. Hiermee hebben deelnemers een volledig veilig en persoonlijk dashboard. Hierin vinden zij hun resultaten terug. Vervolg onderzoeken worden hier bijvoorbeeld ook zichtbaar.

Er is ook de mogelijkheid om deelnemers direct op maat (op basis van hun resultaten) bepaalde interventies aan te bieden. Neem hiervoor contact met ons op via: consult@johan.nl.

VOOR HR / ORGANISATIE

Realtime inzage in de resultaten

Tijdens het vragenlijst traject is de data van de resultaten op groepsniveau real time inzichtelijk via het analytics dashboard. Hiermee krijg je direct een goed beeld van de situatie.

Scores worden gespecificeerd per onderdeel en zijn eenvoudig te filteren op afdeling, regio, functie, leeftijd, dienstjaren of type werk

*Afhankelijk van ingevoerde data

Kruisverbanden en meer…

Naast de slimme filters is het ook mogelijk om bijvoorbeeld geavanceerde kruisverbanden te leggen. Het analtycis dashboard geeft je dus op slimme wijze direct realtime inzage in de data.

Zo heb jij als HR / organisatie direct beschikking over je resultaten. Dit alles met het behoud van privacy van de deelnemers.

DE VOORDELEN

Wat levert het op?

VOOR DEELNEMERS

Een veilige en toegankelijke omgeving

Johan.nl biedt medewerkers online een toegankelijk en veilig dashboard. Hiermee heeft de medewerker na het invullen van de Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid vragenlijst direct de volgende voordelen:

Veilige data-kluis

Johan.nl biedt een veilige data-kluis waarin de resultaten van de Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid vragenlijst bewaard worden.

Duurzame inzetbaarheid inzichtelijk maken

Via Johan.nl kan de Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid vragenlijst online ingevuld worden en resultaten direct inzichtelijk worden gemaakt.

Persoonlijke rapportage

Deelnemers krijgen inzicht in scoreprofielen, trends, tips en adviezen op het gebied van stressoren, energiebronnen, persoonlijke hulpbronnen en mentale energie.

Stellen van doelen

Het is mogelijk om op basis van de resultaten persoonlijke doelen te stellen en hier een passend aanbod aan te koppelen.

VOOR COACHES

Slimme tool voor het begeleiden van coachees

Met het coaching dashboard van Johan.nl kun je (grote) groepen deelnemers persoonlijke coaching bieden. Zo kunnen coaches deelnemers begeleiden gedurende een traject.

Taken klaarzetten

Zet taken klaar en vraag deelnemers om bepaalde acties uit te voeren. Bijvoorbeeld: afspraken inplannen, video’s bekijken of vragenlijsten invullen.

Gesprek Hulpmiddel

Coaches kunnen de Leidinggeven Duurzame Inzetbaarheid vragenlijst als hulpmiddel gebruiken om het gesprek te voeren met medewerkers.

Advisering

Op basis van gesprekken kunnen coaches een advies vastleggen (bijv. voor een vervolginterventie), dit zorgt voor extra rapportagemogelijkheden.

Verslaglegging

Verslaglegging via Johan.nl zorgt voor een uniforme werkwijze binnen de kaders van de AVG met altijd alle informatie op één plek.

VOOR ZORGVERLENERS

Samen de de uitkomsten bespiegelen

Zorgverleners en patiënten kunnen met de uitkomsten van de scan Positieve Gezondheid een heel ander gesprek voeren. Via het platform van Johan.nl is het mogelijk om als zorgverlener in contact te blijven met de deelnemers. Dit kan heel eenvoudig en op een veilige manier.

ANALYTICS DASHBOARD

Realtime inzage in de data & beheer

In het analytics dashboard vind je de groepsrapportage terug. Er worden op groepsniveau resultaten getoond per onderwerp.

Filtering

De resultaten over een groep zijn te filteren op bijvoorbeeld afdeling, locatie, functie, leeftijd of dienstjaren.

Kruisverbanden

Het is mogelijk om binnen het dashboard kruisverbanden te maken. Hierdoor analyseer je welke factoren het meeste invloed hebben op elkaar, zodat je effectieve acties kunt ondernemen.

VOOR COACHES

Eén overzichtelijke tool voor het begeleiden van deelnemers

Met het coaching dashboard van Johan.nl kan je slim en zeer eenvoudig grotere groepen deelnemers persoonlijke coaching bieden.

Informatie

Werknemers en werkgevers krijgen informatie over hun gezondheid.

Informatie

Werknemers en werkgevers krijgen informatie over hun gezondheid.

Informatie

Werknemers en werkgevers krijgen informatie over hun gezondheid.

Informatie

Werknemers en werkgevers krijgen informatie over hun gezondheid.

VOORDELEN VAN JOHAN.NL

Eén centrale, innovatieve én veilige oplossing

Johan.nl is een digitaal platform voor het uitvoeren en inzetten van scans en vragenlijsten. Johan zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving voor de deelnemer en geeft de organisatie / HR uitgebreide analyse tools voor geanonimiseerde groepsresultaten. Door het gebruik van Johan heb je de volgende voordelen:

Informatie

Werknemers krijgen informatie over hun gezondheid en vitaliteit. Bied personeel wat zij nodig hebben en krijg als werkgever inzage in de vitaliteit van je organisatie.

Tips & Tricks

Medewerkers hebben één plek waar ze vragenlijsten, tips, adviezen en concrete handvatten vinden om hun gezondheid, vitaliteit en leefstijl te verbeteren.

Privacy (ISO 27001)

De privacy van je deelnemers is gewaarborgd doordat Johan.nl ISO 27001 gecertificeerd is. Privacy en veiligheid vinden wij heel belangrijk! Lees hier meer over privacy.

Gegevens op één plek

Deelnemers krijgen inzicht in gezondheid en vitaliteit en de keuzes die ze maken. Alles wordt op één plek opgeslagen en beveiligd.

Vrijwillige deelname

Deelnemers kunnen vrijwillig deelnemen aan onderzoek en vragenlijsten die aangeboden worden.

Betrokkenheid

Betrokken werkgevers zorgen voor betrokken werknemers en een efficiënte organisatie.

INFORMATIE AANVRAGEN

Aan de slag met de PSA vragenlijst!


  Hoe wil je de Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid vragenlijst inzetten?

  Om je zo goed mogelijk te helpen hebben wij wat informatie nodig hoe je de Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid wilt inzetten. Dit geeft ons een helder beeld van jouw behoeftes.

  Heb je hulp nodig?

  Vul het formulier in voor het aanvragen van de Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid vragenlijst.

  Zorg er daarbij voor dat alle gegevens zo volledig mogelijk worden ingevuld.

  Hoe meer wij weten hoe beter wij je kunnen helpen bij het inzetten van de Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid vragenlijst.

  Onze consultant Robbie helpt je graag verder!

  Voor vragen: r.wolve@johan.nl

  TNO ontwikkelt samen met partners innovaties op het gebied van veiligheid, vitaliteit en vakmanschap. Denk aan innovaties om de veiligheidscultuur in bedrijven te bevorderen, gezonde manieren om met werkdruk om te gaan, en middelen voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Op die manier ondersteund TNO organisaties en hun medewerkers om de aansluiting te vinden tussen de eisen die het werk stelt en de drie v’s.

  TNO zet haar brede kennis van veiligheid, vitaliteit en vakmanschap graag in om samen met partners innovaties te ontwikkelen. Wilt u meer weten over wat TNO doet op het gebied van arbeid? Ga naar de website om verder te lezen of neem contact op.

  Meer weten? Kijk op https://www.tno.nl/nl/gezond/werk-jeugd-gezondheid/werk-gezondheid/gezond-veilig-productief-werken/