Contact Website

Adres

Jaarbeursplein 6 3521 AL Utrecht

Organisatiegrootte

0-10 medewerkers

Kvk

62839306


Bedrijfsgegevens aanpassen? Klik hier

MijnPositieveGezondheid

Instituut Positieve Gezondheid (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid.

Missie
iPH wil van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld maken, een plek waar mensen lang, gezond en gelukkig leven.

Visie
iPH wil de beweging van Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. In die beweging werken zo veel mogelijk mensen en organisaties samen, om Positieve Gezondheid binnen ieders bereik te brengen.

Voor de periode 2019-2021 werken we verder aan het vergroten van de sociaal-maatschappelijke waarde van Positieve Gezondheid door implementatie in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit gebeurt op de niveaus: nano, micro, meso, macro. En in de domeinen: beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs.

Daarbij zijn onze doelstellingen:

Implementatie van Positieve Gezondheid in landelijk, lokaal en rijksbeleid;
VWS, provincies en gemeentes, verzekeraars en beroepsorganisaties.
Implementatie van Positieve Gezondheid in de praktijk van zorginstellingen en organisaties.
Onderzoek naar de effecten, toepassingen en implementatie van Positieve Gezondheid ten behoeve van wetenschappelijke verankering.
Implementatie en kwaliteitsborging van Positieve Gezondheid in het onderwijs op alle niveaus in medische curricula, opleidingen en (op termijn) in primair onderwijs.
De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in ons werkplan aan de hand van het DIN-model (Doelen, Inspanningen en Netwerk).

Kernwaarden
Deze kernwaarden vormen ons kompas: positief, gezaghebbend, krachtig en gul.Informatie ontvangen?

Spreekt deze organisatie je aan? Dan is het mogelijk om informatie aan te vragen via dit formulier.

Beschrijf je wensen zo duidelijk en goed mogelijk. Je aanvraag wordt dan zo spoedig mogelijk opgepakt.

    Ook zichtbaar met jouw organisatie? Meld je aan