Over Johan.nl

We worden met z'n allen steeds ouder en werken daardoor langer door. Het is belangrijk dat dit zo plezierig en gezond mogelijk kan. Johan.nl is een online portaal waarop werknemers, werkgevers, dienstverleners en wetenschappelijke instituten samenwerken. Op het Johan.nl portaal heeft de medewerker inzage in zijn gezondheid en functioneren, toegang tot producten om zichzelf te ontwikkelen en controle over zijn eigen data. Dit alles met het behoud van privacy, in een veilige en leuke omgeving.

Ontmoet het team achter Johan.nl


Controle over eigen data

Johan B.V. is opgericht op 30 november 2016, voortkomend uit een samenwerkingsverband tussen TNO, Stichting Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en WerkVanNu. Johan is er in geslaagd om kennis en technologie bij elkaar te brengen door de medewerker als eindgebruiker centraal te stellen. Vanuit een werkgever kan een medewerker worden uitgenodigd voor deelname aan een project. Binnen een project krijgt de medewerker dan een persoonlijk aanbod van producten om zichzelf verder te ontwikkelen. Ook als de medewerker niet meer werkzaam is bij deze werkgever heeft die toegang tot zijn data. De medewerker is tenslotte in controle over zijn of haar eigen gegevens.


Duurzame samenwerking

Door de diverse samenwerkingen op het Johan portaal is een onafhankelijk digitaal ecosysteem ontstaan. In dit ecosysteem komen medewerkers, werkgevers, brancheorganisaties, contentleveranciers, dienstverleners, kennisinstituten en onderwijsinstellingen samen om te werken aan een zo optimaal mogelijke werksituatie.

wave
UITLEG OVER JOHAN

Bekijk de mogelijkheden van Johan

De software van Johan geeft werkgevers de mogelijkheid programma's aan te bieden aan hun medewerkers. Deze medewerkers kunnen zichzelf met deze programma's verder ontwikkelen binnen hun loopbaan. De slimme software van Johan vormt de basis van deze programma's.

Informatie aanvragen

Technologie

Altijd up-to-date met vooruitstrevende technologie

Samenwerking

Bouw nieuwe relaties op binnen een uniek ecosysteem

Innovatie

Technologie gecombineerd met instrumenten van kennispartners

Privacy & Security

Johan.nl is compliant met de AVG en ISO27001 gecertificeerd

Johan gebruiken binnen jouw organisatie?

Laat jouw medewerkers de beste versie van zichzelf worden. Dat kan door het inzetten van het Johan portaal. Meer informatie over het gebruik van Johan binnen jouw organisatie.