Johan

Privacyverklaring

1. Algemeen

 1. JOHAN B.V. neemt de privacy van haar gebruikers erg serieus. De informatie die wij over jou verwerken (hierna: ‘persoonsgegevens’) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Deze privacyverklaring is er daarom voor bedoeld om jou als gebruiker van het JOHAN-portaal (‘portaal’) duidelijk te maken welke persoonsgegevens verzameld worden en hoe we ervoor gezorgd hebben dat dit zo veilig mogelijk gebeurt.
 2. JOHAN BV is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. JOHAN BV is gevestigd aan Debbemeerstraat 25, 2131 HE te Hoofddorp. Vragen over deze Privacyverklaring kunnen worden gesteld via privacy@johan.nl.
 3. De verwerking van persoonsgegevens door JOHAN BV is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer m00001975. Deze melding en meer informatie over privacy kun je vinden op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

2. De verwerking van persoonsgegevens

 1. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die je ‘vrijwillig’ aan JOHAN toevertrouwt voor het aanmaken van je account en het invullen van vragenlijsten voor inzicht in je eigen situatie waarmee je geholpen wordt keuzes te maken passende acties/interventies te kiezen.
 2. Deze privacyverklaring is niet van toepassing voor de uitvoering van acties/interventies (hierna te noemen: DIENSTEN) die je binnen het portaal kunt kiezen. Voor DIENSTEN is een privacyverklaring van toepassing voor de betreffende DIENST die wordt afgegeven door de uitvoerder van de DIENST.
 3. Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te alle tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren, of je de beschikbare (keuzehulp) vragenlijsten invult en of je gebruik wilt maken van via het portaal aangeboden DIENSTEN.
 4. Om gebruik te kunnen maken van het portaal, geef je ons jouw ondubbelzinnige toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.

3. Hoe verzamelen we gegevens en welke gegevens zijn dat

 1. Voor de registratie van jouw account voer je zelf jouw naam, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en emailadres in.
 2. De link voor registratie is gekoppeld aan de organisatie waarvoor je werkt, waarmee dat gegeven bekend is als je je registreert.
 3. Als je gebruik maakt van de keuzehulp vragenlijsten van TNO beantwoord je vragen over jouw gezondheid, motivatie, kennis en vaardigheden, werk en privé balans, arbeidsprestaties en functioneren, persoonlijk leiderschap en eventuele verdiepende thema’s zoals leefstijl, arbeidsomstandigheden en werkbeleving.
 4. Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals IP-adres, de DIENSTEN die je aanklikt, en de datum en tijd van je bezoek aan het portaal.
 5. Tijdens het gebruik van het portaal kan een evaluatievragenlijst aan je worden aangeboden, waarmee we je vragen om het gebruik van het portaal en beschikbare DIENSTEN te evalueren.
 6. Indien je gebruik maakt van DIENSTEN kan het zijn dat je hiervoor zelf persoonsgegevens invoert in het portaal (zoals specifieke vragenlijsten of opdrachten) of dat professionals gegevens aan jouw portaal toevoegen (zoals een advies, verslag of meetwaarden). Persoonsgegevens die in het kader van DIENSTEN dienen te worden verzameld kunnen enkel met jouw ondubbelzinnige toestemming voor deelname aan DIENSTEN aan jouw portaal worden toegevoegd.
 7. Het portaal maakt gebruik van een functionele cookie met een sessie ID om te onthouden wie is ingelogd. Er wordt verder binnen het portaal geen gebruik gemaakt van cookies.

4. Doeleinden

 1. Persoonsgegevens die jij in beginsel toevoegt aan het portaal worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  - om jou inzicht te geven in je eigen inzetbaarheid (waar mogelijk in relatie tot benchmarkgegevens);
  - om jou te helpen keuzes te maken in een aanbod aan DIENSTEN (dat door jouw werkgever aan jou beschikbaar wordt gesteld) om aan je eigen inzetbaarheid te werken; o om je serviceberichten toe te sturen en/of je te informeren over nieuwe (beschikbare) DIENSTEN;
  - om het portaal en beschikbare DIENSTEN te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  - voor wetenschappelijk onderzoek door TNO naar de inzetbaarheid van werkend Nederland, gebruikersstatistieken en evaluatie van het portaal en DIENSTEN;
  - voor het verkrijgen van niet-herleidbare geaggregeerde informatie, waarmee TNO jouw werkgever inzicht kan geven in de inzetbaarheid van haar medewerkers en kan helpen keuzes maken voor het aanbieden van passende DIENSTEN binnen het portaal;
  - om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

  Jouw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.
 2. Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van DIENSTEN vallen buiten het bestek van deze privacyverklaring en dienen in een aparte privacyverklaring voor de betreffende DIENST te worden beschreven.

5. Derden

 1. Wij schakelen derden in bij de uitvoering van de diensten, zoals een serviceprovider voor het versturen van emails en het hosten van de database. Voor zover deze derden daarbij jouw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt.
 2. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden die niets van doen hebben met de uitvoering van het portaal (bv. toezichthouders, autoriteiten en overheidsinstanties) als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

6. Beveiliging

 1. We handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Wij hebben uitgebreide technische- en organisatorische maatregelen getroffen om jouw privacy te waarborgen. Uitgangspunt hiervoor is het informatiebeveiligingsbeleid conform ISO-27001 / NEN-7510. Een aantal belangrijke maatregelen die zijn genomen om jouw gegevens te beveiligen zijn dubbele authentificatie (inloggen via sms), encryptie / versleuteling van jouw data, logische toegang, time-out procedure, privacy-dashboard, etc. Meer informatie hierover kun je opvragen via de contactgegevens van JOHAN BV zoals in artikel 11 vermeld.
 2. Als je via het portaal naar een DIENST wordt geleid kan het zo zijn dat daar ook gegevens verzameld worden. Het beveiligingsbeleid van JOHAN is in dat geval niet van toepassing. Let hier dus goed op. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van gegevens buiten het portaal. Als binnen een DIENST gegevens van jou worden verwerkt horen zij je hiervan op de hoogte te stellen en je te informeren over de manier waarop zij gegevens verwerken.

7. Geaggregeerde informatie

 1. TNO kan jouw gegevens, met uitzondering van gegevens die verzameld zijn voor DIENSTEN, volstrekt niet-herleidbaar naar jou als persoon op geaggregeerd niveau gebruiken voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek om meer inzicht te krijgen in hoe in de BV Nederland het beste gewerkt kan worden aan de duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland.
 2. TNO kan jouw gegevens, met uitzondering van gegevens die verzameld zijn voor DIENSTEN, volstrekt niet-herleidbaar naar jou als persoon op geaggregeerd niveau gebruiken voor het bieden van inzicht aan jouw werkgever in de inzetbaarheid van haar medewerkers en de wijze waarop jouw werkgever haar medewerkers het beste kan faciliteren en ondersteunen bij het werken hieraan.
 3. Voor gebruik van geaggregeerde informatie in het kader van via DIENSTEN verzamelde gegevens wordt indien van toepassing per DIENST jouw ondubbelzinnige toestemming gevraagd.
 4. Voor gebruik van geaggregeerde informatie zoals benoemd in artikelen 7.1, 7.2 en 7.3 geldt te allen tijde de toepasselijke wet- en regelgeving en geldende richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Inzage, correctie en recht van verzet (RECHTEN)

 1. Als gebruiker ben je zelf eigenaar van jouw persoonsgegevens. Vandaar dat je altijd recht hebt om jouw toestemming tot het verwerken van jouw gegevens in te trekken. Let er wel op dat je misschien niet meer optimaal van het portaal gebruik kan maken als je jouw toestemming intrekt of als bepaalde gegevens verwijderd worden.
 2. Je hebt het recht op het inzien van jouw persoonsgegevens en om deze te laten verbeteren, aanvullen, wijzigen of verwijderen. Je kunt ons hiervoor een verzoek sturen per e-mail via privacy@johan.nl of per post aan JOHAN BV, Debbemeerstraat 25, onder vermelding van "Wijzigingsverzoek persoonsgegevens".
 3. Jouw persoonsgegevens zullen bewaard worden volgens de wettelijke bewaartermijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn voor persoonsgegevens die in het kader van DIENSTEN worden verzameld worden per DIENST aan u bekend gemaakt.

9. Wijzigingen

 1. JOHAN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

10. Melden van incidenten

 1. Mocht je vinden dat JOHAN BV zich niet houdt aan deze privacyverklaring, dan kan je dit melden bij ons melden via privacy@johan.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen om het probleem op te lossen. Je kunt ook contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens en melding maken van de klacht via https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl onder vermelding van het meldnummer m00001975.

11. Contact

 1. Als je op enig moment contact met ons wilt opnemen met opmerkingen of vragen over deze privacyverklaring kan je dat doen via privacy@johan.nl. Wij zijn altijd op zoek naar manieren om te verbeteren. Voel je vrij om jouw opmerkingen of zorgen met ons te delen.

  Johan B.V.
  Debbemeerstraat 25
  2131 HE Hoofddorp
  M: privacy@johan.nl
  Kvk: 67386377


Download hier de privacyverklaring in PDF-formaat

Vragen over JOHAN?

Wil je meer informatie over JOHAN of het gebruik van het JOHAN-platform? Neem dan contact met ons op.

Vragen over Johan